Bericht:

Rubriek:

5 augustus 1998

Marktinformatie

Milieuadviesmarkt vertoont groei

 

Ongeveer 46% van de Nederlandse bedrijven en instellingen heeft in de afgelopen 2 jaar een extern milieuadviesbureau ingeschakeld. Dat is een stijging van 4% ten opzichte van de jaren daarvoor

 

Vooral de grotere vestigingen en gemeentelijke overheden, nutsbedrijven, waterschappen en rijkswaterstaat hebben meer adviezen gevraagd. Ook zijn de bestedingen per opdracht toegenomen. Daardoor is de sector de afgelopen 2 jaar sterk gegroeid. De verwachting is dat die groei zich nog maar bescheiden zal voorzetten de komende jaren. Dit blijkt uit een onderzoek van het bureau Heliview. Doel van het onderzoek is het inventariseren van de marktontwikkelingen voor milieubureaus. Voor het onderzoek zijn 582 interviews gehouden met functionarissen verantwoordelijk voor het milieubeleid bij bedrijven en instellingen in Nederland met minimaal 10 werknemers.

Gemiddeld heeft men de afgelopen 24 maanden ruim 53 duizend gulden besteed aan adviesopdrachten. De totale bestedingen bedroegen in diezelfde periode ongeveer 340 miljoen. Daarvan nemen de overheden en nutsbedrijven het grootste deel voor hun rekening. Vooral de veranderingen in wettelijke maatregelen is de aanleiding om een milieuadviseur in te schakelen. Uit het onderzoek blijkt dat de bodem het milieugebied is waarvoor het meeste advies nodig is. Ook geluid trekt veel aandacht. Daar staat tegenover dat afvalwater, geohydrologie, lucht en afval- en reststoffen duidelijk hebben moeten inleveren. 


© Uitgeverij Noordhoek BV