Bericht:

Rubriek:

19 augustus 1998

Publicaties

Tarievenwijzer Afvalstoffen

 

De tarieven van verwerkers van bouw- en sloopafval verschillen behoorlijk. De Tarievenwijzer Afvalstoffenbestemmingen wil een compleet overzicht geven van de afvalverwerkingsbedrijven die zich richten op het vervoer, bewerken en verwerken van bouw- en sloopafval. Het boek is hierin uniek, omdat naast het overzicht van bedrijven ook vaak de tarieven worden genoemd.

 

De losbladige uitgave heeft verschillende ingangen waarmee de gewenste verwerker kan worden opgezocht. De snelste is waarschijnlijk die naar type verwerkingsinrichting. Zo worden inrichtingen voor puinrecycling, groencompostering en grondreiniging onderscheiden in aparte hoofdstukken. Ook zijn de sorteerinrichtingen voor bouw- en sloopafval, de stortplaatsen en de afvalverbrandingsinstallaties in aparte hoofdstukken behandeld. De bedrijven zijn in ieder hoofdstuk gegroepeerd per provincie. Naast de adresgegevens wordt ook van de meeste bedrijven het tarief weergegeven per afvalsoort. Voor kunststofrecycling en gevaarlijk afval zijn wel overzichten van bedrijven opgenomen, maar niet de tarieven.

Het geven van tarieven is altijd een moeilijke zaak, en dat blijkt ook uit deze uitgave. Het is eigenlijk niet goed mogelijk om op basis van de gegevens in de uitgave een goede vergelijking te maken. Bijvoorbeeld bij bouw- en sloopafval wordt door sommige bedrijven één tarief gegeven. Andere maken een onderscheid tussen de aangeboden hoeveelheid, of het sorteerbaar is of dat het al of niet brandbaar is. Toch blijft dan ook het verschil soms aanzienlijk. Voor bouw- en sloopafval (> 800kg/m3) wordt in Noord-Brabant door het ene bedrijf f. 95,- en door het ander f.180,- gevraagd. Onduidelijk is ook of in de prijzen de verschillende heffingen reeds zijn meegenomen, of dat die er nog bij op komen. Nog zo'n vergelijking: groenafval varieert in prijs van f 56,- tot f. 100,- per ton.

De uiteindelijke prijs is daarom nog steeds meer een gevolg van goed onderhandelen, dan van vaste tarieven. Erg handig zijn de overzichtskaarten die per provincie de locaties aangeven, waarbij met icoontje wordt aangegeven welke activiteiten de locatie op het gebied van bouw en sloopafval uitvoert. Om dit nog completer te maken is ook nog een lijst opgenomen van de bedrijven per provincie, waarbij per bedrijf de activiteiten wordt aangegeven. Toch kan dit opzoek systeem nog wat verbeterd worden. Zo blijkt uit de overzichtskaart in de Gemeente Farmsum (bij Delfzijl) een puinrecyclingbedrijf te zitten. Uit de lijst met afvalverwerkingsbedrijven blijkt dit het bedrijf Schipper Recycling te zijn. Vervolgens moet dan naar het hoofdstuk puinrecycling worden teruggeslagen om daar te zoeken naar het bedrijf, waarna dan het telefoontje gedaan kan worden. Eenvoudiger was als meteen bij Farmsum naar het bedrijf zou worden verwezen.

Maar dit is slechts een kleine tekortkoming van de uitgave. Zo op het oog maakt het namelijk waar wat het belooft: een compleet overzicht van de bedrijven voor de verwerking van bouw- en sloopafval. De tarieven geven daarbij een eerste ingang en geven bovendien een mooie bron voor een start van vergelijking.

De tarievenwijzer wordt uitgegeven door 'BOOT organiserend ingenieursburo' en kost f. 250,-; de jaarlijkse losbladige update kost f. 125,-. Daarnaast is ook een landkaart van Nederland te bestellen waarop de genoemde inrichtingen geografisch staan weergegeven. Deze fullcolour A1 overzichtskaart kost f. 95,-.

Meer informatie:
Boot organiserend ingenieursburo, telefoon (0318) 527 600
e-mail: info@buroboot.nl 

 


© Uitgeverij Noordhoek BV