Bericht:

Rubriek:

28 augustus 1998

Verwijdering

Omwonenden positiever over AVI's dan verwacht

 

Er blijkt een groot verschil te zitten tussen omwonenden en niet-omwonenden in de beleving van een afvalverwerkingsinrichting; omwonenden zijn positiever dan in eerste instantie gedacht. Wel wenst men eerlijke voorlichting en goede controle. Financiële compensatie wordt echter niet gewaardeerd, want dat riekt naar omkoping.

 

Dit concludeert drs. M. Galetzka uit een onderzoek waarin zij de locale oppositie tegen de locatiekeuze van een afvalverwerkingsinrichting probeert te verklaren. Zij hoopt op 3 september op haar onderzoek bij de Universiteit Twente te promoveren.

De bouw van technologische en industriële installaties, zoals afvalverwerkingsinrichtingen, stuit vaak op oppositie van de lokale bevolking. In het onderzoek van Galetzka is gekeken naar de factoren die van invloed zijn op de oppositie tegen de locatiekeuze van de twee soorten verwerkingsinrichtingen: een stortplaats en een afvalverbrandingsinstallatie (AVI). Uit het onderzoek is een hypothetisch model ontwikkeld. Dit model geeft een verklaring voor de achtergronden van het gedrag van omwonenden om actie te gaan ondernemen tegen de locatiekeuze van een afvalverwerkingsinrichting in de buurt.

Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen. Het eerste onderzoek is erop gericht om een algemeen beeld te krijgen van de publieke perceptie van de twee technologieën. De twee hierop volgende onderzoeken richtte zich allebei op de reacties van omwonenden op de locatie van enerzijds een stortplaats en anderzijds een AVI. Zo werd aan omwonenden van bestaande AVI's, omwonenden van AVI's in aanbouw en niet-omwonenden gevraagd te reageren op een scenario waarin plannen voor de bouw van een nieuwe AVI in de buurt stonden aangekondigd.

Verrassend is het resultaat van het onderzoek. Het blijkt dat niet-omwonenden het meest negatief reageren op dit scenario. Terwijl omwonenden van een AVI in aanbouw het minst negatief reageren. De omwonenden van een bestaande AVI zitten er precies tussenin. Naast de resultaten over risicobeleving volgen uit het onderzoek ook nog enkele gevolgen voor het beleid. Ten eerste wensen omwonenden een rechtvaardige en betrouwbare procedure tijdens de besluitvorming. Ten tweede blijkt een financiële compensatiemaatregel geen goede oplossing wanneer men besluit een AVI in de buurt te bouwen. Dit zien omwonenden namelijk als omkoping. Omwonenden uiten hun voorkeur voor maatregelen die gericht zijn op inspraak en eerlijke controle.

Zie ook: Geef burgers meer inspraak bij keuze stortlocaties


© Uitgeverij Noordhoek BV