Bericht:

Rubriek:

2 september 1998

Nuttige toepassing

Tweede Tender E.E.T. Kiemprojecten

Subsidieland wordt steeds moeilijker: E.E.T. Kiemprojecten staat voor het programma 'Economie, Ecologie en Technologie' en dan de zeer gedurfde projecten; kiemen dus. De ministers Jorritsma (EZ) en Hermans (wetenschappen) hebben daarvoor nu een tweede tender geopend.

Aanleiding is dat onderzoek naar zeer gedurfde technologie een te groot risico vormt voor ondernemingen om dit voor een lange termijn uit te voeren. Ook kan een eerder ontwikkelde oplossing voor een bepaald probleem nog te onduidelijk zijn om daarin te investeren. Daarvoor is deze subsidieregeling in het leven geroepen. De overheid wil daarmee mede de financiële risico's van dergelijke gedurfde projecten dragen.

Een E.E.T. kiemproject biedt de mogelijkheid om binnen 1 jaar te bepalen of een technologie haalbaar is. Het project moet worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband, waarbij tenminste een onderneming is betrokken. Voor een dergelijk onderzoek is maximaal 250 duizend gulden per project beschikbaar.

Wordt na deze onderzoeksfase besloten om door te gaan met de technologie, dan bestaat de kans op langdurige ondersteuning met een aanzienlijk hoger projectbudget. Een E.E.T. kiemproject heeft betrekking op één van de volgende onderwerpen:
- duurzame industriële productieprocessen,
- milieugerichte productontwikkeling,
- hernieuwbare grondstoffen,
- duurzame energie.

Meer informatie: Programmabureau E.E.T, telefoon (030) 23 93 436
e-mail: eet@novem.nl 


© Uitgeverij Noordhoek BV