Bericht:

Rubriek:

15 september 1998

Jurisprudentie

Afvalbeheer procedeert door tegen Twentse gemeenten

De Vereniging Afvalbeheer gaat in hoger beroep in een geding tegen vier Twentse gemeenten. Deze hadden de inzameling van huishoudelijk afval openbaar moeten aanbesteden, en niet moeten 'verkopen' aan Twente Milieu. Een verzelfstandigde dienst zoals Twente Milieu moet namelijk volgens Europese richtlijnen aanbesteden en ten tweede omdat EDON een economische verbintenis heeft met Twente Milieu.

In 1997 hebben de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo en Oldenzaal hun reinigingsdiensten verzelfstandigd. Daarvoor werd de NV Twente Milieu opgericht; een gemeenschappelijke onderneming die het huishoudelijk afval van de vier gemeenten zou gaan inzamelen. In dit opzicht lijkt de zaak sterk op de bekende van BFI tegen de gemeenten Arnhem en Rheden. Ook deze twee gemeenten hebben een NV opgericht, de NV ARA, waaraan zij de inzameling van huishoudelijk afval hebben uitbesteed. Maar het toenmalige BFI zat dwars. Als gemeenten hun opdrachten 'uitbesteden' dan moet iedereen mee kunnen doen, zo vond men en spande een geding aan tegen de beide gemeenten. De rechtbank stelde BFI in het gelijk, maar in hoger beroep heet het hof nog wel enkele prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. De antwoorden worden in het najaar verwacht. Zou dit tot gevolg hebben dat de gemeenten verplicht worden tot een algemene aanbesteding, dan zal dit verstrekkende gevolgen hebben. De privatisering van reinigingsdiensten zou dan heel wat minder enthousiasme oproepen. Nu wordt de opdracht immers gegeven aan de 'oude' reinigingsdienst die op een private markt ook andere, meer commerciële taken kan uitvoeren. Als de opdracht, dan via een aanbesteding naar een andere marktpartij zou gaan, dan zouden bij de geprivatiseerde of verzelfstandigde reinigingsdienst wel eens aardig wat ontslagen gaan vallen.

Tussen de NV ARA en de NV Twente Milieu zit echter één belangrijk verschil. Bij de NV Twente Milieu is EDON als commerciële partij betrokken. Hoe deze betrokkenheid is, is niet geheel duidelijk volgens de heer mr P. Glazener van het advocatenkantoor Loeff Claeys Verbeke die de zaak voor de Vereniging Afvalbeheer behartigt. Volgens de heer Feenstra van de EDON is er echter niets onduidelijk. Hanze Milieu, een volle dochter van EDON, is 'geassocieerd' met Twente Milieu; de vier gemeenten zijn aandeelhouder. De associatie wil zoveel zeggen dat het management wordt gevoerd door Hanze Milieu. Volgens Glazener komt het er in de praktijk op neer dat de activiteiten van Twente Milieu feitelijk voor rekening en risico van Hanze Milieu worden gevoerd. En daarmee zijn volgens de Vereniging Afvalbeheer de NV Twente en EDON dermate aan elkaar verbonden, dat het recht tot het inzamelen van huisvuil niet openbaar is aanbesteed, maar is opgedragen aan de EDON.

De rechtbank in Almelo heeft afgelopen zomer uitspraak gedaan. In het vonnis wordt wel de economische relatie tussen EDON en Twente Milieu erkend, maar er wordt niet ingegaan op hoe deze relatie is en wat de gevolgen zijn. De vraag 'ontlopen de gemeenten door deze constructie een verplichte aanbesteding' wordt niet beantwoord. Vandaar dat de Vereniging Afvalbeheer hoger beroep heeft aangetekend bij het gerechtshof in Arnhem 


© Uitgeverij Noordhoek BV