Bericht:

Rubriek:

24 september 1998

Verwijdering

Milieuorganisaties tegen uitbreiding van AVR

Stichting Natuur en Milieu en de Zuid-Hollandse Milieufederatie vragen om intrekking van de uitbreidingsplannen van de AVR. De milieuorganisaties reageren hiermee op de startnotitie voor de milieueffectrapportage van de AVR en noemen de uitbreiding voorbarig.

De AVR is van plan een extra roosteroven te bouwen voor de verbranding van 200.000 ton hoogcalorisch afval en een extra scheidingsinstallatie voor 300.000 ton bedrijfs- en grof huishoudelijk afval. Op dit moment heeft de AVR zeven roosterovens en twee draaitrommelovens met een totale verbrandingscapaciteit van 1,2 miljoen ton.

De milieuorganisaties beroepen zich op het Tienjarenprogramma Afval 1995-2005 van het Afval Overleg Orgaan waarin volgens hen is afgesproken dat de totale verbrandingscapaciteit in Nederland voldoende zou zijn. Sinds begin dit jaar is de discussie hierover echter opnieuw losgebarsten. (zie: Op korte termijn uitbreiding van verbrandingscapaciteit). Uitbreiding van de verbrandingscapaciteit wordt op dit moment daarom opnieuw door het AOO bekeken, waarbij in eerste instantie wordt gedacht aan verbranding van bepaalde afvalstromen in speciaal daarvoor ontwikkelde installaties.

Volgens de milieuorganisaties is uitbreiding van de verbrandingscapaciteit daarom op dit moment nog te vroeg. Een te ruime capaciteit voor verbranding en scheiding van afval, die het gevolg zou zijn van de uitbreiding van de AVR, zal een negatieve invloed hebben op preventie en hergebruik. Aangezien deze laatste twee vanuit milieuoogpunt voorrang hebben boven verbranding, is de uitbreiding van de AVR op dit moment niet wenselijk.


© Uitgeverij Noordhoek BV