Bericht:

Rubriek:

28 september 1998

Marktinformatie

Gespecialiseerde afvalbedrijven blijven een kans hebben

Voor kleine maar gespecialiseerde recyclingbedrijven is in de toekomst zeker nog plaats in de markt voor gevaarlijk afval. Het marktonderzoeksbureau Frost & Sullivan concludeert in een onlangs verschenen rapport dat deze bedrijven wel veel zullen moeten investeren in technologie en Europese samenwerking om het niet af te leggen tegen de grote geïntegreerde conglomeraten.

De markt voor recycling van gevaarlijk afval is in veel van de Europese landen volwassen geworden. In landen als Duitsland, Scandinavië en Frankrijk meldt het rapport een zeer sterk aanwezige en geïntegreerde dienstverlening voor afvalmanagement. Toch signaleert het rapport nog een flink aantal gebieden waarin ondernemingen activiteiten kunnen ontplooien. Recycling van olie heeft bijvoorbeeld door het grote aanbod de potentie om in de toekomst hoge opbrengsten te genereren. Ondanks de dominantie van grote ondernemingen met een pakket van geïntegreerde diensten, zal altijd een voor kleinere en gespecialiseerde bedrijven voldoende ruimte blijven bestaan. De markt voor recycling van organische oplosmiddelen bijvoorbeeld geeft ondernemingen een economische 'niche' om zich op technologisch gebied te onderscheiden.

De stuwende krachten voor de Europese markt van gevaarlijk afval zijn de verhoging van de stortkosten, de stortverboden voor gevaarlijk afval en de van overheidswege gestimuleerde recycling van gevaarlijke afvalstoffen. Het onderzoek van Frost & Sullivan signaleert ook dat de publieke sector in toenemende mate recyclingprojecten subsidieert en dat milieubewegingen recycling propageren boven de bouw van verbrandingsinstallaties.

Toch zal deze markt sterk competitief blijven. Bedrijven die niet aan onderzoek doen, geen geografische spreiding beogen en te weinig samenwerken met concurrenten, zullen uiteindelijk de concurrentie niet kunnen weerstaan. Volgens het onderzoeksbureau zal de totale Europese markt voor gevaarlijk afval in 1998 ongeveer $563,3 miljoen bedragen. Voor de komende jaren wordt een aanzienlijke groei verwacht in de hoeveelheid te recyclen gevaarlijk afval tot 2,6 miljoen ton in 2005. Dat komt overeen met ongeveer $746,5 miljoen. Organische oplosmiddelen nemen daarvan het grootste deel in gevolgd door verven, inkten en pigmenten. Deze laatste fractie zal echter steeds meer gaan afnemen, omdat steeds meer zal worden verbrand of in cementovens worden verwerkt. Hoewel afgewerkte olie ongeveer een vijf maal groter volumedeel van de markt beslaat, hebben de lage prijzen die op deze markt op dit moment gelden een negatief effect op de omzet, en naar verwachting zal deze in de toekomst nog meer dalen.

Er zijn in Europa ongeveer 550 bedrijven actief in de recycling van gevaarlijke afvalstoffen. Dit aantal neemt voortdurend af door fusies en overnames. Een verdere afname van het aantal bedrijven zal de komende jaren versterkt plaatsvinden. De grootste bedrijven zijn nu Edelhoff, Rethmann, OTTO, Tredi, Cleanaway, Saubermacher en de Lobbe Groep.

Tabel: De verdeling van de markt van recycling van gevaarlijk afval als percentage van de totale omzet naar materiaaltype. (Bron: Frost & Sullivan)

Olie Oplosmiddelen Verven Zuren Batterijen

(%) (%) (%) (%) (%)

1995 17.4 39.6 30.6 9.5 2.9
1996 16.4 39.9 31.2 9.6 2.9
1997 15.8 40.1 31.5 9.6 3.0
1998 15.7 40.2 31.6 9.5 3.0
1999 15.7 40.3 31.6 9.4 3.0
2000 16.0 40.4 31.4 9.3 2.9
2001 15.9 40.7 31.3 9.2 2.9
2002 16.1 40.9 31.1 9.0 2.9
2003 16.1 41.1 31.0 8.9 2.9
2004 16.1 41.2 31.0 8.8 2.9
2005 16.1 41.2 31.0 8.7 3.0

Het rapport 'The European Market for Hazardous Waste Recycling Services; Waste to landfill ban as higher landfill prices set to increase demand for recycling services (rapport nummer 3588)' is voor $3.950 te verkrijgen bij Frost & Sullivan. Telefoon +44-171.915.7824, telefax +44-171.730.3343 of via e-mail kristina.menzefricke@fs-europe.com 


© Uitgeverij Noordhoek BV