Bericht:

Rubriek:

4 november 1998

Verwijdering

Meer kwikuitstoot door bijstoken zuiveringsslib

 

GS van Noord-Holland wil een vergunning verlenen aan UNA voor het bijstoken van zuiveringsslib. Dit ondanks het feit dat de uitstoot van kwik zal toenemen.

Gedeputeerde Staten meldt dat de toename van kwik marginaal is en dat zij de voorkeur geeft aan landelijk beleid om afval als brandstof aan te wenden en het storten van afval terug te dringen. GS verlangt van de NV Energieproductiebedrijf UNA ook geen kwikvanginstallatie om tot een reductie van de kwikuitstoot te komen, omdat de investeringen daarvoor onevenredig hoog zijn ten opzichte van het behaalde rendement.

GS stelt zich op het standpunt dat het bijstoken van zuiveringsslib bijdraagt tot het provinciale beleid om op fossiele brandstoffen te besparen, CO2-emissies terug te dringen en het storten van brandbare afvallen terug te dringen.

De Noord-Hollandse Statenleden G. Le Belle en P. Poelman van D66 hebben GS vragen gesteld over dit voornemen. Zij staan kritisch ten opzichte van het verhogen van de kwikuitstoot door de centrale. Op hun vraag of het juist is dat het bijstoken van zuiveringsslib aanzienlijke financiële voordelen oplevert voor de UNA ten opzichte van storten, antwoordde GS positief. Dat was volgens GS echter geen overweging voor het verlenen van de vergunning.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV