Bericht:

Rubriek:

12 november 1998

Bedrijfsnieuws

Samenwerking tussen Den Haag en AVR

 

Per 1 januari 1999 wordt de Haagse afvalinzameling ondergebracht in de NV Haagse Milieu Services. AVR krijgt de operationele leiding van deze vennootschap, waarvan de gemeente Den Haag de enige aandeelhouder wordt. AVR en de gemeente Den Haag ondertekenden in maart van dit jaar een intentieverklaring om tot deze vorm van samenwerking te komen. Dat de afvalinzameling van een gemeente op deze wijze in publiek-private handen komt, is in Nederland nog niet eerder toegepast.

De AVR is verantwoordelijk voor het management van de NV Haagse Milieu Services, de gemeente Den Haag concentreert zich op de hoofdlijnen van beleid en is belast met de controle op de uitvoering van de afvalinzameling. De NV Haagse Milieu Services gaat zich hoofdzakelijk bezighouden met de inzameling van huishoudelijk afval. De commerciële reinigingstaken binnen de gemeente Den Haag komen in handen van AVR; het gaat dan met name om inzameling van bedrijfsafval. 

 


© Uitgeverij Noordhoek BV