Bericht:

Rubriek:

21 december 1998

Nuttige toepassing

Bermmaaisel toegepast als bodemverbeteraar

De Wageningse instituten AB-DLO en IBN-DLO onderzoeken gezamenlijk de toepassingsmogelijkheden van bermmaaisel in de landbouw. Voor wegbermbeheerders is dit aantrekkelijke wijze van verwijdering door de uitsparing van de composteringskosten.

Het experiment is onderdeel van een onderzoek om de toepassing van bermmaaisel in de landbouw te bevorderen. Gekeken wordt in dit experiment of het gewas reageert op het maaisel en of er geen ongewenste onkruidgroei optreedt. Akkerbouwers telen regelmatig groenbemestende gewassen, die ze onderploegen om de structuur van de grond te verbeteren. Bermmaaisel dat vrijkomt bij het beheer van wegbermen, en ook maaisel van slootkanten en heideplaggen, kunnen in principe voor hetzelfde doel worden gebruikt. Bermmaaisel valt echter onder de Afvalstoffenwet, zodat toepassing in de landbouw niet is toegestaan. De provincies kunnen ontheffing verlenen als ze het benutten van maaisel verantwoord vinden. Dat wil zeggen als de landbouwkundige voordelen zijn aangetoond en milieurisico's vermijdbaar zijn.

AB-DLO, Tel: 0317 - 47 57 42 - e-mail: d.r.verkerke@ab.dlo.nl 


© Uitgeverij Noordhoek BV