Bericht:

Rubriek:

3 januari 1999

Hergebruik

Kunststofrecycling gehinderd door oude industrienormen

Uit een onderzoek dat het Fraunhofer-Institut in opdracht van de DKR uitvoerde, blijkt dat de huidige productienormen toepassing van gerecycled kunststof onmogelijk maken. Zij zijn op een moment vastgesteld, toen niemand nog de mogelijkheden van recycling onderkende.

De DKR, die in Duitsland verantwoordelijk is voor de inzameling en nuttige verwijdering van kunststoffen, had om dit onderzoek gevraagd omdat de kosten hiervoor nauwelijks zijn terug te dringen. Een van de belangrijkste peilers is nu de markt voor producten uit gerecycleerde kunststof verder te ontwikkelen, maar daar blijken toch aanzienlijke hindernissen te zijn. Maar liefst driekwart van de productienormen sluiten het gebruik van secundaire plastics als grondstof uit. DKR geeft als voorbeeld de productie van buizen en pijpen, waarin het gebruik van de secundaire materialen vrijwel onmogelijk is. Het uitsluiten van het gebruik van gerecycled plastic is zo algemeen, dat het een bedreiging vormt voor het sluiten van de kringloop. De DKR waarschuwt dan ook dat de norm van 60 procent hergebruik van alle kunststoffen die in 1998 in de Verpakkingsverordening in Duitsland is vastgesteld, niet kan worden gehaald. De DKR wil daarom dit concurrentieverschil voor gerecyclede kunststoffen wegnemen. Volgens hen is de technologie er om de secundaire grondstof kwalitatief in te zetten voor een product met een even hoog kwaliteitsniveau. Deze ontwikkeling wordt alleen gehinderd, doordat algemene industriële standaarden uitsluitend het gebruik van originele grondstoffen voorschrijven. 


© Uitgeverij Noordhoek BV