Bericht:

Rubriek:

4 januari 1999

Hergebruik

Proef WEB in Noord-Nederland beëndigd

Het proefproject 'lekvrije verwijdering en hergebruik van wit- en bruingoed (WEB)' in Noord-Nederland is beëindigd. De resultaten zijn samengevat in een eindrapport.

Het project is in 1996 van start gegaan om kennis en ervaring op te doen, vooruitlopend op de AMvB voor de verwijderingstructuur van deze productgroep. Ten opzichte van het theoretisch aanbod kon in de proef 29 procent van de apparaten gescheiden worden ingezameld. Dat waren overwegend de grote en zware apparaten. Gebleken is dat een brengsysteem een vergelijkbaar hoge respons geeft als een systeem met breng en haal mogelijkheden. Ruime openingstijden, toezicht op het brengpunt, kosteloze inname van apparatuur en openstelling van het brengpunt ook voor detaillisten bleken de kritische succesfactoren. Ook aan het producthergebruik is aandacht besteed. Afhankelijk van het moment waarop de selectie plaatsvindt, blijkt 10 tot 36 procent afgezet te kunnen worden als tweedehands product. Met name de kleinere apparaten bleken relatief vaker geschikt daarvoor te zijn. Vandaar dat lokale kringloopbedrijven mogelijk een belangrijkere rol hierin kunnen spelen. Van de totale periode is een eindrapport te verkrijgen, dat voor 17,63 te bestellen is bij de Stichting Hergebruik Noord- en Oost-Nederland.

Meer informatie: 0528-297548 


© Uitgeverij Noordhoek BV