Bericht:

Rubriek:

6 januari 1999

Verwijdering

ARN heeft geen problemen met buitenlandse autowrakken

Auto Recycling Nederland (ARN) heeft de zorgen van de politie ongegrond verklaard over Belgische en Duitse autowrakken die sinds korte in grote getale naar Nederland zouden worden gebracht.

De Raad van Hoofdcommissarissen heft via het ANP zijn bezorgdheid uitgesproken over de toename van de import van autowrakken uit de ons omringende landen. Als oorzaak werden de verschillen in regelgeving genoemd in de Europese Landen en de hogere vergoeding die in Nederland verkregen kan worden. Volgens ARN heeft deze import echter niets te maken met het Nederlandse verwijderingssysteem. Een vrijwaringsbewijs wordt alleen gegeven op basis van een Nederlands kenteken. Dat betekent dat de Nederlandse autodemontagebedrijven ook alleen maar een vergoeding krijgen voor het verwijderen van materialen uit uitsluitend Nederlandse autowrakken. De import staat daarom volgens ARN geheel los van het ARN- verwijderingssysteem en de daarmee samenhangende financiering van de recycling. Overigens wordt al jaren oude auto's uit het buitenland geïmporteerd vooral voor de onderdelenhandel. Deze handel is legaal en is ook vanuit milieuoogpunt geen probleem. Een andere vorm van import, namelijk die bestemd is voor de metaalrecyclers/shredders) is de laatste jaren juist drastisch afgenomen door de hogere milieueisen en daarmee gepaard gaande kosten. ARN wijst er ook nog op dat de Europese raad van Ministers op 21 december de regels voor autorecycling heeft geharmoniseerd. De richtlijn die daaruit voort is gekomen, sluit nauw aan bij het Nederlandse systeem, dat juist ook als voorbeeld daarvoor heeft gediend. 


© Uitgeverij Noordhoek BV