Bericht:

Rubriek:

7 januari 1999

Communicatie

EU subsidieert beursdeelname in Japan

Van 20 tot en met 23 oktober wordt in Osaka (Japan) de New Earth '99 gehouden. Via een subsidieprogramma wil de Europese Commissie deelname stimuleren.

In 1996 namen 305 exposanten uit 18 landen deel en kwamen 60.000 bezoekers op de vorige editie van het evenement af. Japan kent een groeiende vraag naar geavanceerde technologie op het gebied van afvalbehandeling, met name de recycling. De introductie van de Recycling Law in 1994 en andere maatregelen daarna is de belangrijkste oorzaak voor deze belangstelling.
Nederlandse bedrijven kunnen via een subsidie van de Europese Commissie op een gemakkelijke manier aan deze beurs deelnemen. Via het 'Gateway to Japan' programma wordt een pakket van ondersteunende diensten en faciliteiten aangeboden en is er tevens financiële ondersteuning. De sluitingsdatum voor deelname aan dit programma is 29 januari 1999.
Meer informatie: Asia House (020-6766686), e-mail asia.house@wxs.nl 

 


© Uitgeverij Noordhoek BV