Bericht:

Rubriek:

11 januari 1999

Publicaties

Het woud van financiële regelingen voor duurzame energie

Pi!MC heeft in opdracht van Novem een inventarisatie gemaakt van de financiële stimuleringsregelingen om de ontwikkeling van bio-energie en andere duurzame energievormen te bevorderen.

In Europa is een groot aantal van deze financiële regelingen van kracht. Er worden bijvoorbeeld subsidies, gunstige belastingvoorwaarden en leningen met een lage rente beschikbaar gesteld. Deze zijn gebundeld in de gids 'European Financial Guide for Renewable Energy - focus on biomass'. De gids is bedoeld voor een snel overzicht van de beschikbare financieringsmogelijkheden en is met name gericht op projectontwikkelaars. Aangegeven wordt welke regelingen met elkaar gecombineerd kunnen worden en op welke manier ervan gebruik gemaakt kan worden. De gids is gemaakt in opdracht van de Europese Commissie en is een onderdeel van het Altener (Alternatieve Energy). Speciale aandacht wordt gegeven aan regelingen om bio-energie te stimuleren. De reden hiervoor is dat een belangrijk deel van de duurzame energiedoelstellingen in Europa gerealiseerd wordt door de inzet van bio-energie. In Nederland is het geplande aandeel van bio-energie in de duurzame energieproductie in 2020 zo'n 10%.

Meer informatie: Novem telefoon (030) 239 34 93


© Uitgeverij Noordhoek BV