Bericht:

Rubriek:

11 januari 1999

Inzameling

Handleiding inzameling WEB voor gemeenten

Het Afval Overleg Orgaan heeft een handreiking uitgebracht over de inzameling van wit- en bruingoed bestemd voor gemeentelijke diensten.

Vanaf 1 januari dit jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor de gescheiden inzameling van Wit- en Bruingoed (WEB). Het besluit verwijdering wit- en Bruingoed dat vanaf dat moment van kracht is geworden bepaalt dat zij ook een brengpunt moeten inrichten waar burgers en detailhandel oude elektrische en elektronische apparaten. De ingezamelde apparaten worden overgedragen aan de producenten en importeurs. Gemeenten kunnen zelf bepalen hoe en hoe vaak het WEB wordt ingezameld. Het Informatiecentrum Preventie en Hergebruik van het AOO heeft daarvoor een handreiking uitgegeven. De hoofdlijnen van hoe gemeenten de inzameling kunnen organiseren en waaraan deze moet voldoen, de verandering in de algemene plaatselijke verordening en de bijkomende voorlichting aan de burgers. Dook wordt ingegaan aan de eisen waaraan het brengpunt moet voldoen, zoals het aantal en soort inzamelmiddelen, de benodigde ruimte en mankracht en de kosten waarmee rekening moet worden gehouden. De gemeente draagt de ingezamelde apparaten over aan de producenten en importeurs. De handreiking raadt aan om hiervoor gebruik te maken van regionale overslagstations (ROS). De Vereniging voor afval- en reinigingsmanagement NVRD zet hiervoor een landelijk netwerk van ongeveer zestig ROS'en op. De ingezamelde producten worden vanaf de gemeente naar een ROS vervoerd. Daar wordt het WEB gesorteerd en overgedragen aan producenten en importeurs. Hoe dit gaat en de financiële afspraken, wordt nader omschreven in de handreiking, die te bestellen is voor 20 gulden bij het AOO.

 

Meer informatie en bestellingen: AOO, telefoon 030-2342800


© Uitgeverij Noordhoek BV