Bericht:

Rubriek:

14 januari 1999

Jurisprudentie

Provincie Utrecht versus VanVlietgroep

VanVliet Milieudienstverleners mag geen brandbaar afval buiten de Randstad verwerken. De provincie Utrecht weigerde daar toestemming voor en de Raad van State heeft het beroep afgewezen dat de Van Vlietgroep Milieudiensten hier tegen aantekende.

De provincie had de ontheffing geweigerd, omdat de Provinciale Milieuverordening (PMV) vereist dat in principe al het brandbaar afval in de Randstad verwerkt moet worden. Het bedrijf vond dat de PMV-bepaling strijdig was met enkele artikelen in het EG-recht over vrij verkeer van goederen en machtsvorming. Volgens de Raad van State is de PMV niet in strijd met de EG-wetgeving. Volgens de Raad zegt de PMV alleen iets over het verwerken van afvalstoffen binnen regio's in Nederland. Vervolgens stelde de Raad dat de provincie geen machtspositie heeft zoals wordt bedoeld in het EG-verdrag. Ook is er geen sprake is van afscherming van de Nederlandse markt ten opzichte van de markten van andere lidstaten. Ook kan naar het oordeel van de Raad niet worden gesproken van steunmaatregelen die de mededingen tussen bepaalde ondernemingen of producties vervalsen.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV