Bericht:

Rubriek:

26 januari 1999

Verwijdering

Onderzoek verontreinigingen oude stortplaatsen

De provincie Noord-Brabant is een onderzoek gestart naar de mogelijke verontreinigingen van 585 voormalige stortplaatsen in de provincie. Het doel van het onderzoek is om vast te stellen of de kwaliteit van het grondwater ter plekke is aangetast.

In het verleden zijn in Noord-Brabant veel stortplaatsen aangelegd, die na sluiting vaak onbeheerd zijn achtergebleven. Stortplaatsen kunnen de kwaliteit van het grondwater aantasten, wat tot verdere verontreiniging kan leiden. Eén van de onderdelen van het onderzoek is het plaatsten van peilbuizen op korte afstand van iedere stortplaats. Er vindt geen grondonderzoek plaats. Met de peilbuizen worden monsters genomen van het grondwater om de kwaliteit te kunnen meten. Hiervoor moeten gemeenten, particulieren en bedrijven toestemming geven om op hun terrein peilbuizen aan te kunnen brengen. Na de vier jaar heeft men voldoende gegevens verzameld om het effect van de stortplaats op het grondwater vast te stellen en beslissingen te nemen over het vervolgtraject. Afhankelijk van de aangetroffen grondwaterkwaliteit zal bekeken worden of verder onderzoek noodzakelijk is. In die gevallen waar de grondwaterkwaliteit in orde is en er geen andere milieurisico's zijn, hoeft dan niet langer te worden gesproken over een 'stortplaats'. Dergelijke locaties, waarvan er sommige in woonwijken liggen, kunnen met de resultaten van dit onderzoek met argumenten ontdaan worden van deze belastende term.

Het onderzoek in Brabant wordt uitgevoerd door adviesbureaus die per regio de werkzaamheden uitvoeren. De coördinatie voor de provincie ligt in handen van IWACO BV uit Den Bosch. De komende jaren zal door heel Nederland in opdracht van het ministerie van VROM het grondwater bij duizenden voormalige stortplaatsen worden onderzocht.


© Uitgeverij Noordhoek BV