Bericht:

Rubriek:

28 januari 1999

Communicatie

ARN in verweer

Autorecycling Nederland (ARN) verwerpt alle beschuldigingen van het aanzetten tot fraude in onderzoeksrapporten die in opdracht van ARN zijn uitgevoerd door TNO.

Op 28 januari stond Schroothandelaar Kerkhof het Radio 1 journaal te woord en beschuldigde ARN en TNO. TNO zou in 1996 gefraudeerd hebben met een onderzoek naar autodemontage in Nederland. Volgens Kerkhof zou deze fraude gepleegd zijn onder druk van Auto Recycling Nederland (ARN). In het eindrapport zouden bewerkingen over onvoldoende demontage en fraude bij demontagebedrijven zijn weggelaten.

ARN heeft de pers per ommegaande laten weten zich niet te kunnen vinden in deze uitlatingen. De ARN meldt "dat er zoals altijd bij dit soort verhalen wel een kern van waarheid is in dit verhaal. Maar die komt er op neer dat de genoemde beweringen niet in het eindrapport van TNO zijn opgenomen, omdat deze niet gefundeerd en niet onderbouwd bleken." Het persbericht meldt dan ook dat zowel TNO als ARN met klem ontkennen dat "van enigerlei wijziging onder druk" sprake zou zijn geweest.

In 1996, zo meldt ARN, is door KPMG Forensic Accounting uitgebreid onderzoek gedaan naar dezelfde beschuldigingen. Deze kam tot de conclusie: ongegrond en niet onderbouwd. In 1997 deed TNO het bewuste onderzoek in opdracht van ARN en schroothandelaar/shreder opnieuw en zeer uitgebreid onderzoek naar de demontage bij ARN-bedrijven. De conclusie was dat 90% van de materialen door de bedrijven werd verwijderd. Tot een zelfde conclusie is een recent Duits onderzoek gekomen die het Nederlandse recyclingsysteem onderzocht. Deze voegde er nog aan toe dat het systeem fraude effectief bestrijdt.


© Uitgeverij Noordhoek BV