Bericht:

Rubriek:

4 februari 1999

Publicaties

Zijbeladingsystemen zijn in trek

Vorig jaar zijn 30 kraakwagens afgeleverd met een zijbeladingopbouw. De NVRD verwacht dat in 1999 ruim 60 zijbeladers zullen worden verkocht. En dat is een behoorlijke groei, aangezien de markt voor afvalinzamelvoertuigen een omvang heeft van ongeveer 180 per jaar.

Leveranciers verwachten dat over enkele jaren de één op de vier voertuigen voorzien is van een zijbeladingssysteem. De totale omvang van het kraakperswagenpark was in 1998 volgens het CBS 2751 voertuigen. Inzamelvoertuigen met een zijbeladingsysteem hebben een voordeel als het gaat om de arbeidsomstandigheden. De container wordt met een opnamearm voor in de opbouw, net achter de cabine geleegd. Daarbij is de chauffeur tegelijk belader en ondervindt minder fysieke belasting. De NVRD heeft een onderzoek gedaan naar het marktaandeel van zijbeladingssytemen in de toekomst. Naast de arbo-voordelen, blijkt dat de zijbelader het gewicht beter over de assen verdeelt en in totaal een lichtere constructie heeft. Nadelen zijn er ook, namelijk dat de inhoud van de container niet meer te controleren is en dat niet alle typen te legen zijn. Ook het feit dat er meer ruimte nodig is tussen de containers is nadelig , net als de hogere aanschafprijs. Het rapport 'Zijbeladingsystemen, Een onderzoek naar de toekomst van zijbeladingssystemen' is te verkrijgen bij de NVRD.

Meer informatie:NVRD, telefoon 026-3771331

 


© Uitgeverij Noordhoek BV