Bericht:

Rubriek:

9 februari 1999

Verwijdering

Export van afval wordt niet meer toegestaan

In het ontwerp Landelijk Stortplan van het Afval Overleg Orgaan wordt voorgesteld om verzoeken voor export van afvalstoffen bestemd voor definitieve verwijdering in het vervolg te weigeren. Het gaat om afvalstoffen, waarvoor in Nederland geen andere verwijderingsmogelijkheid beschikbaar is dan storten.

Het betreft zowel onbrandbaar afval als het brandbaar afval dat in verband met de overbezetting van de verbrandingsinstallaties niet kan worden verbrand, maar moet worden gestort. Voor de weigering zal men zich beroepen op de Europese regelgeving, die voor de eindverwijdering van afvalstoffen uitgaat van het beginsel nationale zelfvoorziening. Het storten van brandbaar afval is in ieder geval dit jaar nog van essentieel belang voor het voltooien van de herstructurering van stortsector. Het afval wordt gebruikt om noodlijdende stortplaatsen vervroegd vol te storten. De AVR heeft onlangs nog een vergunning gekregen om 40.000 ton brandbaar afval te exporteren naar Duitsland, om daar in een verbrandingsoven te worden verwerkt. Dergelijke exportvergunningen werden op ad-hoc basis gegeven. Het ministerie van VROM, die de exportvergunningen afgeeft, zal anticiperend op toekomend beleid geen vergunningen meer afgeven voor de export van afval die niet bestemd is voor nuttige toepassing. Daarvoor zou als grens de calorische waarde van het afval genomen worden. Dit is in lijn met het onlangs gepubliceerde working document van de Europese Commissie (dg XI) waarin wordt voorgesteld het onderscheid tussen nuttige toepassing en eindverwerking te baseren op de calorische waarde van afval. Als grenswaarde wordt in dit document voorgesteld 17 MJ/ton. Daarboven spreekt men van afvalstoffen die bij verbranding nuttig worden toegepast namelijk met hoofdgebruik brandstof. Export daarvan is toegestaan. Ter vergelijking: de AZN heeft een brandbreedte voor de verbranding van 7 tot 15 MJ/ton met een optimum van 11 MJ/ton. 


© Uitgeverij Noordhoek BV