Bericht:

Rubriek:

22 maart 1999

Communicatie

Brochure 'Oud voor nieuw'

Het bedrijfschap Detailhandel heeft een brochure gemaakt over hoe detaillisten om moeten gaan met afgedankte elektronica. De brochure legt het verwijderingsbesluit uit en geeft aan wat detaillisten moeten doen als consumenten hun afgedankte apparaten inleveren.

De brochure Oud voor nieuw bevat informatie over de nieuwe regelgeving rond het retoursysteem van afgedankte elektrische apparaten. De brochure is bestemd voor ondernemers uit de elektronische detailhandel. Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel heeft, in samenwerking met UNETO en de Raad NDH, ruim 27.000 brochures verstuurd. Sinds 1 januari 1999 hebben ondernemers in de elektrotechnische detailhandel te maken met het Besluit verwijdering wit- en bruingoed. Hierdoor zijn detaillisten bij de verkoop of levering van een nieuw apparaat wettelijk verplicht een oud soortgelijk apparaat in te nemen. Vervolgens moet de ondernemer ervoor zorgen dat het apparaat terechtkomt in een speciaal opgezet verwijderingstraject. Na de inzameling worden alle oude apparaten op een zo milieuvriendelijke wijze verwerkt. Consumenten krijgen hierdoor te maken met een verwijderingsbijdrage, die ze moeten betalen bij de aanschaf van een nieuw apparaat.

De Nederlandse Vereniging Verwijdering Metalektro Producten (NVMP) en de Vereniging Informatie- en Communicatie Technologie (ICT-Nederland) hebben de producenten en importeurs benaderd. Het ministerie van VROM is verantwoordelijk voor de consumentencampagne. 

 


© Uitgeverij Noordhoek BV