Bericht:

Rubriek:

22 maart 1999

Bedrijfsnieuws

Verbranden en storten van Brabants afval in één organisatie

De Noord-Brabantse gewesten, de gemeente 's-Hertogenbosch, nutsbedrijf PNEM/MEGA-Groep en de provincie Noord-Brabant hebben een intentieverklaring ondertekend om te komen tot een Brabant-brede samenwerking bij de afvalverwijdering.

De samenwerking heeft tot doel de verwijdering van afvalstoffen in Noord-Brabant te optimaliseren door het verbranden en storten van afvalstoffen en de daaraan gekoppelde activiteiten, in één organisatie onder te brengen. Deelnemende partijen verwachten dat de samenwerking financiële voordelen oplevert voor de Brabantse burger en de financiële risico's voor de gemeenten vermindert. Eerder probeerde de provincie alle Brabantse stortplaatsen te laten opgaan in één stortorganisatie. Dit is niet gelukt, waarna een aantal stortplaatsen door de gewesten zijn verkocht. De provincie heeft echter in het Provinciaal Stortplan en in de Verordening Nazorgheffing duidelijk aangegeven dat er meer samengewerkt moet worden, om de kosten te drukken.

Uiteindelijk heeft de provincie dan toch zijn zin gekregen. De Brabant-brede samenwerking heeft primair tot doel alle in exploitatie zijnde stortplaatsen onder één beheersorganisatie te brengen. Verder wil men de sturing optimaliseren van het brandbare afval richting de AVI in Moerdijk. Daarom maken ook de overslagstations voor afval onderdeel uit van de samenwerking.

Volgens de provincie is nadat gebleken was dat de PNEM/MEGA-Groep bereid was mee te werken aan de samenwerking aan hen gevraagd of men ook de regie wilde voeren. Daarvoor zou zij juridisch en economisch eigenaar worden van de stortplaatsen en overslagstations.De PNEM/MEGA-Groep is ook eigenaar van de Limburgse stortplaatsen en mede aandeelhouder van de afvalverbranding in Moerdijk. Over de overname van de Spinder te Tilburg en de Kragge 2 te Bergen op Zoom is inmiddels overeenstemming bereikt. Voor de Spinder, die was verkocht aan de Grontmij, wordt een samenwerkingsverband aangegaan tussen Grontmij en PNEM/MEGA. 

 


© Uitgeverij Noordhoek BV