Bericht:

Rubriek:

24 maart 1999

Handhaving

Verwijderingseisen CFK vastgesteld, handhaving geïntensiveerd

Ter aanvulling op het eerder gepubliceerde Besluit verwijdering wit- en bruingoed zijn nu ook de eisen die worden gesteld aan de verwerking van CFK- en HCFK-houdende koel- en vriesapparatuur in werking getreden. Tegelijkertijd is de handhaving geïntensifieerd.

Voor de verwijdering van CFK en HCFK uit restolie en uit PUR-schuim gelden nu specifieke eisen. Deze moeten de emissies van deze stoffen tot een minimum beperken. De regels zijn vooral bedoeld voor de ongeveer 20 verwerkende bedrijven van witgoed in Nederland.

Tegelijkertijd is door de Inspectie Milieuhygiëne van VROM een intensieve jacht gestart naar de illegale handel in tweedehands koelkasten die milieuschadelijke CFK's bevatten. Het is sinds 1 januari wettelijk verboden om te handelen in gebruikte koel- en vrieskasten die CFK's bevatten, zowel de export als de binnenlandse handel. Illegale partijen werden aangetroffen in een container in de Rotterdamse haven, op een verkoopplaats in Haarlem in bij een handelaar in Deventer, tegen wie een proces-verbaal is opgemaakt. De eigenaren van de eerste twee partijen, die de koelkasten naar landen in West-Afrika wilden verzenden hebben gehoor gegeven aan de eis om de koelkasten via de gemeente te laten afvoeren

De inspectie is verder bezig met een grote actie onder producenten en importeurs van wit- en bruingoed. Zij zijn sinds kort verplicht om afgedankte apparaten in te zamelen en te verwerken. De bedrijven moeten daartoe een verwijderingsplan indienen bij het ministerie van VROM. Twee winkelkelten zie tegen de lamp zijn gelopen hangt een dwangsom boven het hoofd als bij hercontrole nog steeds niet aan hun verplichtingen voldoen. Een derde winkelketen heeft beloofd binnen een maand een verwijderingsplan in te dienen. De inspecties wil geen mededelingen doen over de namen van de betrokken winkelketens. Gesterkt door deze eerste ' successen' gaan de VROM-inspecteurs de komende maanden hun onderzoek uitbreiden tot producenten en importeurs van onder meer computers, mobiele telefoons en andere communicatie en informatie-apparatuur. 

 


© Uitgeverij Noordhoek BV