Bericht:

Rubriek:

4 april 1999

Publicaties

MKB produceert schoner

Bijna de helft van het MKB is met milieumaatregelen aan de slag. Dit concludeert het projectbureau Schoner Produceren in haar informatiebulletin. KPMG Milieu en NIPO onderzochten hiervoor 1470 bedrijven uit het MKB tot 100 werknemers.

Voor het onderzoek werden de bedrijven op basis van hun activiteiten ingedeeld in vier fasen:

  1. non-interesse: bedrijven zijn niet geïnteresseerd in schoner produceren;
  2. interesse: bedrijven zijn wel geïnteresseerd, maar doen nog niets;
  3. implementaties: bedrijven zijn aan de slag;
  4. routinizing: schoner produceren is een vast onderdeel van de bedrijfsvoering.

Het aantal bedrijven dat actief bezig is met schoner produceren is toegenomen met 12%. 49% van de bedrijven is nu met milieumaatregelen aan de slag gegaan. Van bedrijven met meer dan 50 werknemers is zelfs bijna 80% actief. De kleinere bedrijven maken wel duidelijk een inhaalslag. Het aantal bedrijven met minder dan 10 werknemers in de implementatiefase is met de helft toegenomen. 50% van deze kleine bedrijven is nu in de implementatie- of routinizingfase, terwijl dat in 1997 ongeveer 30% was. De bouwmaterialensector, de chemische en kunststoffenindustrie en de papier- en grafische industrie lopen duidelijk voorop: ruim 65% van de bedrijven is actief. Achterblijvers zijn de metalektrobranche, het wegvervoer en de bouwnijverheid.

Het rapport 'Schoner produceren in Nederland, eerste vervolgmeting 1999' kan worden aangevraagd bij het projectsecretariaat Schoner Produceren, telefoon 020-48 74 044, e-mail: schoner@svdt.nl

 


© Uitgeverij Noordhoek BV