Bericht:

Rubriek:

9 april 1999

Verwijdering

Compostering met mest

De provincie Gelderland onderzoekt de gecombineerde verwerking van mest en groenafval. Beide stromen worden nu nog apart verwerkt en vormen ieder apart een probleem in de afzet.

Voor mest is echter nog steeds geen goede verwerkingsmethode beschikbaar, die producten kan produceren tegen een acceptabele prijs. De meeste mest wordt daarom nog steeds uitgereden of geïnjecteerd. Groenafval wordt voor het merendeel gecomposteerd en als bodemverbeteraar afgezet. Het gehalte aan voedingselementen is echter laag. Met het onderzoek wil mijn kijken of er een markt is voor een bodemverbeteraar met een bemestende waarde. Als dat zo is, dan moet het product voldoen aan de eisen die door de afnemers worden gesteld. Daarom wordt eerst een marktonderzoek uitgevoerd die duidelijkheid moet geven over de samenstelling van het product en de omvang van de afzetmarkt. Vervolgens zal het geselecteerde product worden ingepast in het groen-composteringsproces. De onderzoekers zijn overigens al zeker van een positieve uitkomst van het marktonderzoek; de naam van het product is al bekend: verrijkte groencompost.

Meer informatie: TNO-MEP, telefoon 055-5493928 


© Uitgeverij Noordhoek BV