Bericht:

Rubriek:

13 april 1999

Nuttige toepassing

In 1998 weer meer energie uit afval

Vorig jaar is de energieproductie uit afval verder gestegen. In 1998 hebben afvalverwerkingsbedrijven ruim 3.000 miljoen kiloWattuur elektriciteit opgewekt. Dit is voldoende voor een elektriciteitsbehoefte van 1,1 miljoen huishoudens. Door de winning van energie uit afval is vorig jaar 996 miljoen kubieke meter aardgas bespaard.

Deze cijfers publiceert de Vereniging van Afvalverwerkers (VVAV). De energie wordt opgewekt door afvalverbranding en door de winning en benutting van stortgas uit de stortplaatsen. Bij de verbranding van afval in afvalverbrandingsinstallaties (AVI's) wordt elektriciteit en warmte geproduceerd. Voor de verbranding van het afval is geen extra brandstof nodig. De opgewekte elektriciteit wordt grotendeels geleverd aan het elektriciteitsnet. De geproduceerde warmte van de AVI's wordt gebruikt voor de verwarming van woningen, tuinbouwkassen en voor industriële processen.

Vorig jaar was het voor het eerst dat alle 11 AVI's in Nederland het hele jaar operationeel waren. In de jaren daarvoor zijn nieuwe installaties in gebruik genomen en bestaande installaties gemoderniseerd, waardoor de geplande verbrandingscapaciteit van 5 miljoen ton afval nog niet volledig beschikbaar was. In totaal werd in 1998 4,9 miljoen ton afval verbrand. Ten opzicht van 1997 is dat een stijging van ongeveer 10 procent.

Van de totale energieproductie in Nederland wordt 3 procent opgewekt uit duurzame bronnen. Elektriciteitsproductie uit afval neemt 80% van deze 3% voor haar rekening. Het aandeel windenergie was 16 procent en waterkracht droeg 3,5 procent bij (bron: ECN, 1997).

 

 

 

1995

1996

1997

1998

Afvalverwerking:

  • verbrand (kton/jaar)
  • gestort (kton/jaar)

 

2.888

9.800

 

3.457

8.450

 

4.477

7.400

 

4.902

n.a.

Energie uit afvalverbranding en stortgas (miljoen kWh)

1.450

2.003

2.812

3.004

Behaalde besparing

  • aardgas (miljoen m3)
  • omgerekend naar energieverbruik van aantal huishouden (3094 kWh/huishouden/jaar)

 

520

 

630.000

 

704

 

800.000

 

927

 

1.050.000

 

966

 

1.100.000

De energieproductie uit afval is sterk toegenomen. Voor de komende zal de stijging minder zijn, omdat in 1998 het eerste jaar was waarin alle AVI's volledig operationeel waren.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV