Bericht:

Rubriek:

11 mei 1999

Beleid & uitvoering

'Het milieu' niet langer heilig

Het Nederlandse milieubeleid verandert razendsnel. De rijksoverheid trekt zich terug ten gunste van lokale overheden. Tegelijkertijd worden de eisen die een goede milieukwaliteit moeten garanderen, verlaagd.

Dit betekent dat milieu onderdeel wordt van lokale afwegingen. Lokale overheden zijn echter druk doende met ruimtelijke en economische ontwikkelingen, waardoor het milieubelang onder druk komt te staan. Een ander probleem van decentraal milieubeleid is het gemis aan kennis en ervaring met het bedenken van lokaal milieubeleid, op enkele positieve uitzonderingen daargelaten.

Deze veranderingen in milieubeleid zijn ook een impliciete erkenning dat een 'schoon' Nederland fictie is. Tot deze gevolgtrekkingen komt Gert de Roo in zijn proefschrift, na een analyse van het Nederlands milieubeleid. Hoewel hij de ontwikkelingen als onvermijdelijk ziet, pleit hij ervoor de centrale milieunormen niet geheel opzij te zetten. Een oplossing volgens De Roo is het maken van onderscheid tussen eenvoudige, complexe en zeer complexe problemen. Eenvoudige problemen zouden dan opgelost moeten worden door centraal gestelde regelingen van de rijksoverheid. Zo hoeft niet voor elk klein probleem het wiel opnieuw worden uitgevonden. Complexere problemen moeten met meer lokale inbreng tot een oplossing komen. Het zal dan gaan om problemen waarbij er verlies aan ruimtelijke kwaliteit dreigt, of waarbij er veel verschillende belangen tegelijkertijd aanwezig zijn, of waarbij sprake is van een groot aantal betrokkenen.

De Roo promoveerde 20 mei aan de Rijksuniversiteit Groningen 


© Uitgeverij Noordhoek BV