Bericht:

Rubriek:

12 mei 1999

Nuttige toepassing

Nieuwe Kiwa-richtlijn Compost

Per 1 mei is de nieuwe beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa-productcertificaat 'Compost uit gft-afval van huishoudens en bedrijven en organische reststromen van bedrijven' bindend verklaard.

Onder de naam BRL-K256/03 vervangt deze nieuwe beoordelingsrichtlijn BRL-K256/02 van 1 februari 1996. De kwaliteitsverklaringen die op basis van de richtlijn uit 1996 zijn uitgegeven verliezen per 1 september hun geldigheid.

In de beoordelingsrichtlijn is opgenomen dat compost moet voldoen aan de eisen zoals deze zijn gesteld in het Besluit Overige Organische Meststoffen. In de nieuwe beoordelingsrichtlijn zijn aanvullende eisen geformuleerd waaraan de compost moet voldoen om geschikt te zijn voor certificatie. Onder deze aanvullende eisen vallen onder meer de stabiliteit van de compost, de pH-waarde, de plantverdraagzaamheid, onkruidzaden, visueel herkenbare verontreinigingen, het zoutgehalte en nutriënten. Daarnaast zijn ook normen opgenomen voor plantpathogenen zoals plantparasitaire aaltjes Rhizomanie virus en knolvoetschimmel.

De veranderingen zijn aangebracht door het college van deskundigen waarin groeperingen vertegenwoordigd zijn zoals de overheid, afnemers, producenten en onafhankelijke productdeskundigen.

De beoordelingsrichtlijn is te bestellen bij Kiwa Certificering en Keuring, telefoon 070 - 414 45 02. 


© Uitgeverij Noordhoek BV