Bericht:

Rubriek:

12 mei 1999

Inzameling

Samenwerken bij afvalscheiding levert geld op

Detaillisten dienen het bedrijfsafval zoveel mogelijk scheiden. Deze verplichting is op 1 december 1998 ingevoerd. Voor ondernemers is het lastig individueel aan deze regelgeving te voldoen. Het is daarom praktisch om gezamenlijk in een winkelgebied het bedrijfsafval te scheiden en af te voeren. Kostenredactie op langere termijn is soms mogelijk.

Dit blijkt uit een praktijkexperiment met afvalscheiding in zeven Nederlandse winkelgebieden. Deze praktijkproef is uitgevoerd om inzicht te krijgen hoe gezamenlijke afvalscheiding in winkelgebieden het beste georganiseerd kan worden en welke effecten er te verwachten zijn wat betreft aard, omvang, recyclebaarheid en inzamelkosten. De proef is uitgevoerd in opdracht van onder andere het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en het Ministerie van VROM.

Volgens het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP3) moet het hergebruik van afvalstoffen in 2010 gestegen zijn naar minstens 80%. Met name het programma Gescheiden Inzamelen Bedrijfsafval (GIBA) speelt hierin voor de detailhandel een belangrijke rol. In winkelgebieden ontbreekt vaak een goede en goedkope lokale inzamelstructuur voor samenwerking op het gebied van afvalinzameling. Als er wordt samengewerkt kunnen per winkelgebied een aantal afvalstromen gescheiden worden ingezameld. Het gaat dan om: oud papier en karton, glas, organische reststoffen, klein gevaarlijk afval, kunststoffolie en restafval. Wanneer deze afvalstromen gescheiden worden ingezameld zijn de verwerkingskosten beduidend lager dan wanneer de fracties ongescheiden worden ingezameld.

Momenteel wordt ter afronding van het praktijkexperiment een draaiboek ontworpen waarmee winkelgebieden zelfstanding de doelmatigheid van het inzamelen, bewerken en verwijderen van hun bedrijfsafval kunnen verbeteren. Dit draaiboek zal in het najaar beschikbaar zijn.

De zeven winkelgebieden waar de praktijkproef werd uitgevoerd zijn gelegen in Sluis, Zoetermeer, Leusden, Almere, Emmen, Assen en Eindhoven. Het project is uitgevoerd door Ingenieursbureau Oranjewoud, GEM Consultants, ECN, Fontys Hogescholen en ADMES. 


© Uitgeverij Noordhoek BV