Bericht:

Rubriek:

16 mei 1999

Publicaties

Ontkoppelen: politiek en bedrijfsleven over grondstofbesparing

Minister Pronk (VROM) erkende vorig jaar dat de Nederlandse economie minder grondstoffen moet gebruiken, ook als de economie groeit. Milieudefensie signaleert dat het erkennen van dit probleem één is. Er iets aan doen is een tweede: dan moet je eerst weten wie er wat kan veranderen.

Milieudefensie interviewde daarvoor 12 mensen 'uit het veld' over het gebruik van grondstoffen in Nederland. (Ex-)politici en managers van bedrijven die worden gerekend tot de voorlopers op het gebeid van grondstoffenbesparing geven in het boekje 'Ontkoppelen' hun mening over:

Daarnaast geeft Milieudefensie vier voorbeelden van bedrijven die met het idee van Factor 4 (een vermindering van de milieudruk met 75 procent) aan de slag zijn gegaan. Ondanks de voortvarendheid van die kopgroep van bedrijven, leggen de meeste geïnterviewden de bal bij de overheid. De stappen die direct geld opleveren worden door het bedrijfsleven wel gezet, maar voor een echte ontkoppeling moet de overheid doelstellingen geven, convenanten sluiten en - als het niet anders kan - de bedrijven via regelgeving dwingen om hun gebruik van materialen omlaag te brengen, aldus Milieudefensie.

Voor het boekje werden de (ex-)politici M. Augusteijne-Esser, H. Klein Molenkamp, P. van Wijmen, P. Winsemius en H. Wolters geïnterviewd. Daarnaast de managers H. de Bruin, J. Cramer, C. van Hemel, J.M. van Maren, G. Raaijmakers, P. van Roer en E. van Went.

Het boekje Ontkoppelen kost fl. 12,50 en is te bestellen bij Milieudefensie, telefoon 020 - 55073 00. 


© Uitgeverij Noordhoek BV