Bericht:

Rubriek:

17 mei 1999

Beleid & uitvoering

Energieconvenant met AVI's

De elf afvalverbrandingsinstallaties (AVI's) hebben een ontwerpconvenant afgesloten met het ministerie van Economische Zaken. De zo vurig bepleitte verrekening van de REB is voor 50% daarin geregeld.

In het convenant wordt bepaald dat zij in de komende drie jaar 23 procent meer energie zullen gaan opwekken met de hoeveelheid afval die wordt aangeboden. In ruil daarvoor kunnen de AVI's aanspraak maken op de Regulerende Energie Belasting (REB), van 1,6 cent per kWh. Na jarenlang touwtrekken krijgen de afvalverbranders dan eindelijk de financiële erkenning dat een deel van de door hen opgewekte energie het gebruik van fossiele brandstof beperkt. Dat deel van de elektriciteitsopwekking kan duurzaam worden genoemd. Groot discussiepunt was altijd het deel kunststof. Aangezien daarvoor fossiele brandstoffen bij de productie worden gebruikt, draagt verbranding van kunststoffen niet bij aan de vermindering van fossiele brandstoffen. De regeling was dusdanig dat ook al was slechts een klein deel kunststof aanwezig, dan nog kon geen aanspraak worden gemaakt op de REB. Met het convenant is dat nu veranderd. Ongeveer de helft van het te verbranden afval wordt beschouwd als biomassa. Met het geld uit de REB willen de AVI's de elektriciteitsproductie efficiënter maken.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV