Bericht:

Rubriek:

26 mei 1999

Communicatie

ICI Holland wint Responsible Care prijs

ICI Holland BV heeft de eerste Responsible Care prijs gewonnen. Deze prijs is ingesteld dor de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) om haar leden extra te stimuleren om de resultaten van het Responsible Care-programma te verbeteren.

ICI wint de prijs voor een project waarbij in één oogopslag duidelijk wordt welke milieudruk het bedrijf veroorzaakt en welke verbeteringen zijn gerealiseerd. Aan de hand van milieu-indicatoren slaagt ICI erin de verschillende emissies en afvalstormen te vertalen naar internationale milieuthema's zoals broeikaseffect, verzuring, gezondheidseffecten en smogvorming. Daarmee heeft ICI een instrument en in handen om gericht en efficiënt aan milieuverbetering te werken en op een heldere wijze met omwonenden over deze thema's te praten. Beide thema's zijn belangrijke onderwerpen in het Responsible Care-programma.

Belangrijke overweging bij de toekenning van de prijs is geweest dat ICI het initiatief heeft genomen om de kennis over dit onderwerp te delen met de overheid en anderen binnen de chemische industrie, Dit heeft inmiddels geleid tot een samenwerking waarbij wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een gezamenlijke handleiding die geschikt is voor de totale chemische industrie. Het ministerie van VROM overweegt een uitbreiding naar andere industriesectoren. 


© Uitgeverij Noordhoek BV