Bericht:

Rubriek:

1 juni 1999

Beleid & uitvoering

Stibat krijgt ook in beroep geen gelijk van NMa

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) wijst ook na een beroepsprocedure de mogelijkheid om de verwijderingsbijdrage voor batterijen door te berekenen aan de volgende schakel in de keten.

De Stichting Stibat, die voor de inzameling en de verwerking van batterijen zorgt, had het beroep ingesteld na een uitspraak van de NMa in december vorig jaar. In deze uitspraak keurde de NMa de collectieve verwijderingstructuur goed: elke deelnemer moet de door hem op de markt gebrachte batterij aan Stibat afdragen. Hoewel deze collectiviteit de concurrentie niet bevorderd, wordt er wel een milieudoelstelling mee gehaald, die volgens de NMa boven de vrij concurrentie uitgaat. Ook had de NMa geen bezwaar tegen de verwijderingsbijdrage, waarvan de hoogte periodiek door Stibat wordt vastgesteld en die verplicht aan Stibat moet worden afgedragen. De NMa keurde echter het onderdeel in het Stibat plan niet goed, waarin het doorberekenen van de verwijderingsbijdrage aan de volgende schakel in de distributieketen en de verplichting de afgedragen verwijderingsbijdrage apart op de factuur te vermelden. De beroepsprocedure die door Stribar werd aangespannen leidde niet tot een andere mening van de NMa. Volgens de NMa wordt de deelnemers aan het Stibat plan de mogelijkheid ontnomen zelf te kiezen of zij de verwijderingsbijdrage zelf willen betalen of willen doorberekenen aan de klanten. Omdat 98 procent van alle importeurs en producenten bij de Stibat zijn aangesloten vindt de NMa dit een beperking van het economische vrije verkeer. Bovendien bleek tijdens de hoorzitting van het beroep dat er ondernemingen zijn die het niet-doorberekenen van de verwijderingsbijdrage als een concurrentie instrument willen inzetten. Dat de verwijderingsbijdrage verplicht op de factuur vermeld moet worden, ziet de NMa als een bezwarende omstandigheid.
De NMa ziet dan ook de voordelen van het verplicht doorbereken van de verwijderingsbijdrage voor afnemers en consument. De verplichte doorberekening leidt er alleen toe dat alle kosten voor de producentverantwoordelijkheid voor batterijen collectief worden afgewenteld. Ook zonder de verplichte doorberekening kunnen economische voordelen gerealiseerd worden, zo meent het NMa.


Uitgeverij Noordhoek BV