Bericht:

Rubriek:

24 juni 1999

Hergebruik

Promovenda brengt recycling PET-afval verder

Aan de Universiteit van Twente is het onderzoek naar de verwerking van PET-afval opvallend gevorderd. Chemisch technologe Krista Bouma promoveerde vorige maand op dit onderwerp, en toonde daarbij aan dat de kristallisatiesnelheid en de smelttemperatuur van PET verhoogd kunnen worden, zodat hergebruik aanzienlijk wordt vergemakkelijkt.

PET (Polyethyleentereftalaat) is een steeds belangrijker wordend polymeer, dat wordt toegepast in frisdrankflessen, verpakkingsmateriaal en kleding (polyester). Uit recyclingsoogpunt bekeken heeft vooral flessen-PET het nadeel van een lage kristalliniteit, waardoor het boven de 100º C geen goede mechanische eigenschappen heeft. Dit betekent onder andere dat het minder geschikt is voor spuitgieten, het gebruikelijke procédé bij toepassingen als automaterialen. Dr. ir. Bouma heeft de kristallisatiesnelheid en de smelttemperatuur op een bijzondere wijze weten te verhogen, namelijk door copolymerisatie, oftewel door er in de smelt een ander monomeer aan toe te voegen. Resultaat: een goed spuitgietbaar product. Dit mag een belangrijke ontwikkeling genoemd worden, omdat plastic flessen een relatief kort leven beschoren is. Ze kunnen maar een beperkt aantal keren worden schoongemaakt en dus hergebruikt. Nu gebleken is dat meer nieuwe toepassingen mogelijk zijn, kan de plastic afvalberg aanzienlijk kleiner worden. Het onderzoek is volledig gesponsord door de firma GE Plastics uit Bergen op Zoom.
Meer informatie over het promotie-onderzoek is te verkrijgen bij drs. B. Meijering, tel. (053) 489 4385.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV