Bericht:

Rubriek:

24 juni 1999

Beleid & uitvoering

 


Milieu Europa blijft onder druk staan

De eerste Europese Milieuverkenning is uit. Het document is uitgebracht door het Europees Milieuagentschap (EMA). Het evalueert de huidige milieukwaliteit in de EU, signaleert trends en komt tot conclusies over ontwikkelingen tot 2010. De afvalsector blijkt uitermate slecht te scoren.

"Het milieu in de Europese Unie op de drempel van een nieuwe eeuw", zo luidt de titel van het rapport dat de in Kopenhagen gevestigde EMA op 24 juni jongstleden presenteerde. De verkenning is gebaseerd op de sociaal-economische basisscenario's van de OESO en de Europese Commissie, die uitgaan van een toename van het BNP met 45% tot 2010, en een toename van de consumptie van 50%. De ontwikkelingen worden afgezet tegen EU- en internationale doelstellingen. De algemene conclusie die uit het verslag te trekken valt is dat ondanks 25 jaar gemeenschappelijk milieubeleid het Europese milieu zich niet significant hersteld heeft. Niet voor alle sectoren is de uitslag teleurstellend. Op sommige terreinen, zoals de kwaliteit van rivieren en de bestrijding van de verzuring, is reŽle vooruitgang geboekt. De meeste vooruitzichten zijn echter zorgwekkend. Het blijkt zeer moeilijk om de welvaart op een verantwoorde wijze te laten groeien. Een alsmaar stijgende afvalproductie is daar een duidelijk symptoom van. De hoeveelheid afval is tussen 1990 en 1996 met 10% toegenomen, en men verwacht een voortzetting van deze trend. Ondanks enige vooruitgang in eco-efficiŽntie (minder vervuiling per gulden BNP), zullen productie en consumptie in het algemeen een groter beslag leggen op natuurlijke hulpbronnen en meer vervuilende stoffen produceren. Zo worden resultaten op andere milieuterreinen teniet gedaan, en zelfs ingehaald, door stijgende productie en consumptie. De weg naar duurzaamheid is nog lang.


© Uitgeverij Noordhoek BV