Bericht:

Rubriek:

16 augustus 1999

Preventie

U-Dance milieubewust

Het kan de bezoekers van het jaarlijkse U (Utrecht)- Dance festival niet ontgaan zijn: wie in het weekend van 13, 14 en 15 augustus een drankje bestelde betaalde f. 2,00 statiegeld voor het glas. Bij inlevering van het gebruikte "Eco-glas" kreeg je je statiegeld weer terug.

Provincie en gemeente Utrecht, de SUM (Stichting Utrechtse Muziekfestivals), organisator Explorama en de plaatselijke horeca hebben gezamenlijk besloten om dit jaar geen gebruik meer te maken van plastic wegwerpglazen. Het project is begeleid door de stichting Louis d'Eco, gespecialiseerd in milieuzorg bij evenementen. Extra minicontainers werden neergezet voor overig afval. Folder- en samplingactiviteiten waren tijdens het festival verboden. Tevens wordt onderzocht welke andere maatregelen mogelijk zijn om ook op het gebied van verkeer & vervoer, energieverbruik, waterverbruik en sanitaire voorzieningen milieubewuster feest te vieren. Uiteindelijk doel is dat tijdens alle buitenevenementen in Utrecht "Eco-glazen" met statiegeld gebruikt gaan worden. Daarnaast zullen de resultaten van het milieuonderzoek worden gebruikt om in de toekomst ook andere milieumaatregelen te treffen.


Uitgeverij Noordhoek BV