Bericht:

Rubriek:

20 juli 1999

Publicaties

Informatieblad over nieuw Cadmiumbesluit


Op 1 juni is het Cadmiumbesluit Wms ( Wet milieugevaarlijke stoffen) 1999 in werking getreden ter vervanging van het cadmiumbesluit uit 1990 en de wijzigingen daarop uit 1993/94. Dit betekent dat alle oude ontheffingen automatisch komen te vervallen.

Producenten en importeurs die een ontheffing hadden moeten dus op basis van de nieuwe regels kijken of zij dat nog steeds hebben en opnieuw een beschikking aanvragen bij de minister van VROM. Op een aantal punten verschilt het cadmiumbesluit van haar voorgangers. De omschrijving van cadmiumhoudende producten is opnieuw gedefinieerd. Cadmium als stabilisator is volledig verboden. Het aantal toegestane toepassingen is drastisch verminderd, en de veiligheidscriteria zijn aangescherpt. Daarentegen zijn de regels voor recycling van cadmiumhoudende producten vereenvoudigd. Vroeger moesten bedrijven daartoe namelijk ontheffing van het cadmiumverbod aanvragen. Deze tijdrovende procedure is niet meer nodig. Het ministerie heeft een informatieblad uitgegeven waarin de precieze inhoud en consequenties van het nieuwe besluit vermeld staan.
Telefoon 070- 3395050


Uitgeverij Noordhoek BV