Bericht:

Rubriek:

24 september 1999

Wet- & regelgeving

Licht verontreinigde grond mag toch worden toegepast

Door een al te rigide regelgeving was het toepassen van licht verontreinigde grond in bouwwerken verboden. Het gevolg zou zijn dat schone grond moet worden afgegraven en vervoerd, daar waar licht verontreinigde grond aanwezig was en geen gevaar voor milieu of volksgezondheid gaf. Een wijziging die dit wel mogelijk maakt is in voorbereiding.

Als gevolg van het Bouwstoffenbesluit is het onmogelijk om licht verontreinigde grond als bodem te gebruiken. Het mag alleen worden toegepast als het altijd 'terugneembaar' is en dus niet is vermengd met de omliggende grond. Dit bleek in de praktijk niet werkbaar. De Bodem blijkt op veel meer plaatsen licht verontreinigd dan was gedacht. In feite komt het volgens VROM er op neer dat overal waar in Nederland menselijke activiteit is geweest, de bodem licht verontreinigd is. Om dan het hergebruik te verbieden is dan niet werkbaar. Met de nota Grond grondig bekeken wordt een ministeriŽle Vrijstellingsregeling grondverzet als oplossing voorgesteld. Dan mag licht verontreinigde grond alleen worden toegepast op een plek met vergelijkbare bodemkwaliteit. Ook moet er een goed bodembeheerplan zijn. De nota gaat ook in op ernstig verontreinigde grond. Ondanks verzoeken van het bedrijfsleven hergebruik ook hiervoor mogelijk te maken, blijft dat verboden.


© Uitgeverij Noordhoek BV