Bericht:

Rubriek:

7 september 1999

Publicaties

Naslagwerk preventieprojecten

Het Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMil) te Den Haag heeft een informatiebundel 'Inventarisatie Preventieprojecten in bedrijven' uitgebracht.

Het boekje geeft een overzicht van alle in Nederland uitgevoerde projecten op het gebied van afval- en emissiepreventie en verwante onderwerpen als (preventieve) milieuzorg, milieugerichte productontwikkeling en duurzame bedrijventerreinen. Meer dan vierhonderd projecten worden daarmee voor de lezer toegankelijk gemaakt. Ruim de helft daarvan heeft betrekking op de industrie. Maar ook in niet-industriŽle bedrijfstakken zijn veel projecten uitgevoerd, vooral in de dienstverlening en de zorgsector. De agrarische sector is niet sterk vertegenwoordigd. Het overzicht is vooral verwijzend. Van de projecten wordt een korte omschrijving gegeven en wordt vermeld welke organisaties, branches en regio's betrokken zijn. Daarnaast worden eventuele toepasselijke publicaties genoemd en wordt aangegeven in hoeverre hier concrete preventiemaatregelen in worden beschreven. Ook staat vermeld of deelname nog mogelijk is en waar meer informatie verkregen kan worden. De inventarisatie is bedoeld als naslagwerk voor milieu-ambtenaren, intermediaire organisaties en adviesbureaus.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV