Bericht:

Rubriek:

7 september 1999

Beleid & uitvoering

Noord-Holland reserveert 40 miljoen voor grote milieuprojecten

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland reserveren tot en met 2003 bijna 41,2 miljoen gulden uit het Provinciale Afvalstoffenfonds (PAF) voor grootschalige milieuprojecten op het gebied van afvalstoffen, duurzame energie, bedrijventerreinen en productie.

Het fonds, gevoed door de overwinsten van de NV Afvalzorg, heeft als doel het provinciale milieubeleid en in het bijzonder het afvalstoffenbeleid te steunen met effectieve financiŽle bijdragen. Het collegeprogramma 1999-2003 heeft ingezet op een verzwaring van de bestaande stimuleringsprogramma's en wil daarmee een "flinke schaalsprong" maken die tevens voor de samenleving zichtbaar is. Het PAF-programma voor 1999 omvat onder meer een demonstratieproject van NV Afvalzorg waarbij AVI-reststoffen door koude-immobilisatie geschikt gemaakt worden voor hergebruik (PAF-bijdrage 950.000 gulden). Voor een project duurzaam storten is ruim een miljoen opzij gelegd. Het programma tot 2003 is nog niet gedetailleerd ingevuld. In elk geval verwacht men veel aanvragen op het gebied van hergebruik van afvalstoffen. Hierop vooruitlopend wil GS 500.000 reserveren om in te zetten ten behoeve van gescheiden inzameling, bevorderen van hergebruik en provinciale projecten met een voorbeeldwerking.


© Uitgeverij Noordhoek BV