Bericht:

Rubriek:

7 september 1999

Wet- & regelgeving

Wijziging van inrichting nu eenvoudiger

Minister Pronk van VROM heeft het meldingenstelsel voor de verandering van inrichtingen binnen de Wet milieubeheer verruimd. Bij niet al te grote veranderingen volstaat nu een melding, voorheen moest de vergunning worden gewijzigd.

Voor activiteiten die vallen onder de Wet milieubeheer, zoals recyclingactiviteiten, is een inrichtingsvergunning nodig. Door middel van een wetswijziging is het nu eenvoudiger geworden om de activiteiten te veranderen. Daarvoor is het meldingenstelsel verruimd. Hierdoor kunnen meer veranderingen door middel van de melding doorgevoerd worden en is een vergunningswijziging voor de verandering niet noodzakelijk. De verruiming is mogelijk door een betere aansluiting bij de vergunning. Bepalend is de ruimte die de vergunning voor een verandering van de inrichting geeft. Als gevolg hiervan kan zonder vergunningswijziging een inrichting veranderd als dit in overeenstemming is met de reeds afgegeven vergunning óf als de verandering geen wezenlijk andere gevolgen voor het milieu heeft dan die al in de vergunning zijn opgenomen. De wijziging is een van de eerste wijzigingen in de milieuwetgeving waarmee de minister tegemoet wil komen aan de bezwaren uit het bedrijfsleven dat de administratieve lastendruk uit de Wet milieubeheer bijzonder groot is.


© Uitgeverij Noordhoek BV