Bericht:

Rubriek:

12 oktober 1999

Nuttige toepassing

Concurrentie om Brabants snoeihout niet nodig

Snoeihout is een gewild artikel, zowel bij de Brabantse groencomposteerders, waar het een belangrijk bestanddeel in het composteerproces is, als bij de PNEM die het als brandstof wil gebruiken voor haar nieuwe groene stroom-energiecentrale in Cuijk.

De composteerders trokken ruim een jaar geleden bij de provincie Noord-Brabant aan de bel. Men verwachtte dat de bouw van de PNEM-centrale de spoeling van snoeihout te dun zou maken en voor de composteerders wellicht exploitatieproblemen ging veroorzaken. De provincie is vervolgens met beide partijen en de branchevereniging BOVR om de tafel gaan zitten. Langdurig overleg heeft uiteindelijk geleid tot een oplossing waar een ieder zich in kan vinden. Het beschikbare snoeihout zal worden verdeeld in een dikkere fractie voor de energiecentrale en een dunnere voor het composteerproces. Daarnaast gaan partijen gezamenlijk snoeihout aanboren dat momenteel nog op ongewenste wijze wordt verwerkt. Met name op het platteland wordt het nog op zeer grote schaal verbrand. Dit moet uit alle macht worden tegengegaan, aldus de provincie. Bewoners van het buitengebied moeten daarom betere voorzieningen krijgen om zich eenvoudig en goedkoop van hun hout te ontdoen. Daarnaast denkt de provincie aan de mogelijkheid een verbrandingsverbod op te nemen in de provinciale milieuverordening.


Uitgeverij Noordhoek BV