Bericht:

Rubriek:

28 oktober 1999

Verwijdering

 

Eerste proef met duurzaam storten

Bij vijf stortplaatsen is een proef begonnen waarbij de natuurlijke biochemische processen gebruikt worden om afval te neutraliseren. Met dit zogenaamde duurzame storten wil men dure nazorg op termijn verminderen.

Met duurzaam storten worden verschillende soorten afval selectief gestort en worden de bio-chemische processen op de stortplaats niet stil gelegd. In de huidige wijze van storten wordt het afval gesoleerd van de omgeving door afdichtingen rondom de stort aan te brengen. Hiermee wordt voorkomen dat eventuele verontreinigende stoffen van de stort weglekken. Aan de andere kant wordt met de isolatie ook de natuurlijke afbraakprocessen stilgelegd. Hierdoor blijven de verontreinigingen in het afval aanwezig, waardoor voor de stortplaats eeuwigdurende nazorg nodig is. In de praktijkproeven die nu worden gedaan worden de biochemische processen onder gecontroleerde omstandigheden gestimuleerd in plaats van stilgelegd. Dit gebeurd door verschillende soorten afval selectief te storten. Bij een aantal wil men de verontreinigingen vastleggen, zodat afval sneller onschadelijk is voor de omgeving. In andere proeven wordt juist de uitloging gestimuleerd, waardoor verontreinigingen met het percolaatwater worden afgevoerd. In n van de proeven wordt ook onderzocht hoe het afval weer geschikt gemaakt kan worden voor hergebruik. De verwachting is dat het afval binnen een termijn van 30 jaar onschadelijk is. Zou dat het geval zijn dan kunnen de eisen die gesteld worden aan de afdichtingen aanzienlijk worden verlicht. Een dat levert weer grote bedrijfseconomische voordelen op.
De praktijkproeven hebben een looptijd van 5,5 jaar en worden uitgevoerd in opdracht van Afvalzorg Deponie, Afvalverwijdering Limburg, VBM, Stainkoeln en VAM Wijster. Deze stortplaatsen hebben zich verenigd in de Stichting Duurzaam Storten. Deze is de formele opdrachtgever voor het onderzoek dat ongeveer vijf miljoen gulden zal gaan kosten. Hiervoor is subsidie aangevraagd bij het nationale EET-programma en het Europese LIFE programma, maar beide programma's hebben nul op het rekest gegeven. Dat is jammer, want ook internationaal onderzoek toont de veelbelovende resultaten aan van duurzaam storten. Nederland is echter het eerste land waar een grootschalige praktijkproef wordt gehouden met duurzaam storten. Vier adviesbureaus (ECN, GeoDelft, IWACO en ERM) hebben ieder hun eigen pilot en gezamenlijk beheren ze een databank waarin alle resultaten zullen worden ingevoerd, ook van de onderzoeksgegevens van oude stortplaatsen in zowel Nederland als in het buitenland.


Uitgeverij Noordhoek BV