Bericht:

Rubriek:

17 september 1999

Marktinformatie

Gebruik kunststof in auto's blijft toenemen

Vergeleken met twintig jaar geleden is het volume kunststof bij de vervaardiging van auto's in West-Europa toegenomen met meer dan een miljoen ton. Een gemiddelde toename met 30 kilo per auto, van 70 naar 100 kilo.

Dit blijkt uit een rapport van de Association of Plastics Manufacturers in Europe (APME). Het rapport volgt de trends in het gebruik van kunststoffen in de auto-industrie en de verwachte ontwikkelingen van de auto (-industrie) in de 21ste eeuw. De groei wordt verklaard uit de alsmaar toenemende eisen die aan de auto-industrie worden gesteld. De moderne auto moet veilig zijn, aantrekkelijk vormgegeven, zuinig, en zo min mogelijk schadelijke emissies veroorzaken. Kunststof is en blijft de moderne Haarlemmerolie, die aan zeer veel eisen tegemoet kan komen. Zo heeft het onder meer het voordeel van een laag gewicht, en vervangt daardoor steeds meer traditionele zwaardere materialen. Gewichtsbesparing betekent minder benzinegebruik en dus een afname van de CO2-uitstoot.
Tegenhanger van de vele voordelen is uiteraard de groei van de hoeveelheid kunststof autoafval. Op dit moment wordt acht procent hiervan mechanisch gerecycled. Daarnaast is APME betrokken bij het zoeken naar milieuvriendelijke manieren van hergebruik. Zo heeft ze in 1997 samen met de Europese Vereniging van Automobielfabrikanten (ACEA) het Europese informatienetwerk voor de milieuvriendelijke verwerking van ELV's (End of Life Vehicles) opgericht Daarmee worden Europese activiteiten met betrekking tot sloop, recycling, terugwinning en verwerking van autoafval geÔnventariseerd en geŽvalueerd.


© Uitgeverij Noordhoek BV