Bericht:

Rubriek:

7 oktober 1999

Nuttige toepassing

gft kan in energiedrager worden omgezet

Door een groep van onderzoeksinstellingen en bedrijven is het HTU-proces ontwikkeld, waarmee biomassa kan worden omgezet in vloeibare massa. Als de techniek doorzet dan kan daarmee eenderde van de doelstelling om energie uit biomassa te halen worden bereikt.

Met het HTU-proces worden plantaardige reststoffen en water onder hoge temperatuur en grote druk omgezet in een vloeibare ruwe olie: 'biocrude'. Het is een van de langdurende onderzoeken die op dit moment lopen om de meest efficiŽnte manier van omzetting van organische reststromen naar energie te bepalen. Bij TNO-MEP is voor het HTU-proces (Hydro Thermal Upgrading) een proefinstallatie in gebruik genomen. Het onderzoek loopt al vanaf 1 november 1997 en zal tot medio 200 worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van Shell Nederland, Stork, TNO-MEP, Biomass Technology en Biofuel. Het project bouwt voort op de onderzoek en ontwikkelingen die medio jaren tachtig bij het Shell Laboratorium in Amsterdam zijn begonnen, maar in 1988 zijn gestopt als gevolg van de voortdurend lage olieprijzen. Omdat de laatste jaren duurzame energie en de broeikasgasproblemen meer in de belangstelling zijn komen te staan, is het HTU-project weer geactiveerd, dit keer met subsidie vanuit het EET-programma.


© Uitgeverij Noordhoek BV