Bericht:

Rubriek:

12 november 1999

transport & logistiek

Afval over water rendabel

De provincie Zuid-Holland gaat huishoudelijk afval over water vervoeren. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar lijkt ook rendabel. In Noord-Holland wordt er binnenkort al daadwerkelijk mee gestart.

Zuid-Holland meldt in haar nieuwsbrief Milieu en Groen dat bulktransport over water de toekomst heeft en kan concurreren met wegtransport. Boven de twintig kilometer verdienen investeringen zich al terug, zo wordt verwacht. De provincie is daarom met gemeentes in overleg om twee pilots van de grond te krijgen met huisvuil. Bedoeling is dat het vuil wordt ingezameld in wagens met perscontainers die in één keer op een boot zijn over te zetten. In sommige gemeentes moet een loswal komen, in andere zal dat niet rendabel zijn en gaat een schip met kraan de kades af. Loswal en schip verdienen zich terug als voldoende gemeentes meedoen, zo luidt de verwachting. Uiteindelijk streeft de provincie naar een dekkend net met overslagpunten voor het transport van bulkgoederen. De gemeentes wordt nu vast aangeraden om bij de aanschaf van huisvuilwagens te kiezen voor perscontainers. Ook in Noord-Holland is, zo bericht de NV Huisvuilcentrale in haar infobulletin, gekozen voor transport van afval over water. Binnenkort wordt gestart met de aanleg van de loswal aan het Noordhollands Kanaal. Het project wordt door de provincie gesubsidieerd en zal eind 2000 gereed zijn. Naast milieudoelstellingen en financiële voordelen wordt er tevens een economische impuls voor de regio van verwacht. De loswal kan namelijk ook door andere bedrijven gebruikt worden. Enkele zand- en grindbedrijven hebben zich hier al voor aangemeld.


© Uitgeverij Noordhoek BV