Bericht:

Rubriek:

24 november 1999

handhaving

Pronk intensifieert handhaving

Vanaf volgend jaar zal extra aandacht worden besteed aan de handhaving van de wet- en regelgeving op milieugebied. Minister Pronk van VROM en Korthals van Justitie hebben daarover overeenstemming bereikt.

Vanaf 1 januari zal vanuit het ministerie van VROM het MIOT van start gaan. Dit is een interdepartementale groep die inlichtingen en opsporingstaken ten aanzien van milieucriminaliteit gaat uitvoeren. Het MIOT zelf heeft overigens geen opsporingsbevoegdheid; dat wordt overgelaten aan de medewerkers van justitie. Volgens Pronk is het team 'een sprong in het diepe'. De samenwerking tussen de twee ministeries is goed, maar hoe het team in de toekomst zal gaan werken zal vooral uit de praktijk moeten blijken.
Naar aanleiding van het boek 'Wie betaalt, bepaalt', waarin beschreven wordt hoe onderzoeksresultaten soms worden beļnvloed door opdrachtgevers, zullen onderzoeksbureaus extra in de gaten worden gehouden. Minister Pronk is van mening dat bureaus die zich schuldig maken aan dergelijke praktijken niet meer in aanmerking moeten komen voor onderzoeksopdrachten.


© Uitgeverij Noordhoek BV