Bericht:

Rubriek:

30 december 1999

Nuttige toepassing

GDA gaat warmte leveren aan zijn omgeving

De Gemeentelijke Dienst Afvalverwerking (GDA) en Nuon hebben een bedrijf opgericht dat de warmte uit de AVI Amsterdam gaat distribueren aan bedrijfsgebouwen in het Westelijk Havengebied Amsterdam. Beide partijen nemen voor de helft deel in het bedrijf, dat Westpoort Warmte heet.

Warmtedistributie is een mogelijkheid om de doelstelling van beide ondernemingen voor energie-efficiŽntie en duurzame energie te realiseren. Voor de AVI vormt het een van de mogelijkheden om het rendement van de centrale te verhogen, zoals onlangs is afgesproken in een convenant met de overheid. Anderzijds wordt door het gebruik van de restwarmte van de AVI, het verbruik van fossiele brandstoffen vermeden, en daarmee de uitstoot van CO2 verminderd. Als het bedrijf dadelijk volledig operationeel is wordt 33 kton CO2 per jaar uitgespaard. De joint venture zal vanaf eind 2000 de warmte uit de AVI gaan distribueren aan bedrijven in het Westelijk Havengebied. In de toekomst wordt dit mogelijk uitgebreid naar woningbouw in de Westelijke Tuinsteden. Het aanleggen van de infrastructuur en opslagsystemen voor warmte zal de komende jaren een investering van 55 miljoen gulden vergen. Deze investering wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de rijksoverheid en het gebruik van de zogenaamde groenfinanciering.


© Uitgeverij Noordhoek BV