Bericht:

Rubriek:

14 december 1999

Preventie

Kwakkelende milieuprojecten in Utrecht

Onderzoeken van het milieu lijkt de provincie Utrecht beter af te gaan dan het realiseren ervan in de praktijk. Het decembernummer van ProVentie, het provinciale medium voor preventieve milieuzorg, stemt in elk geval niet optimistisch.

Naast een aantal uitgevoerde (haalbaarheids-)onderzoeken maakt het blad ook melding van verschillende projecten die niet of nauwelijks succesvol genoemd kunnen worden. Zo blijkt de zakelijke dienstverlening in de provincie nog erg weinig milieumaatregelen te nemen. Slechts vijf procent heeft een milieuzorgsysteem. Uiteraard tikt dit juist in Utrecht, de dienstverlenende provincie bij uitstek, hard aan. 75 Procent van de bedrijven behoort hier tot de dienstensector. Ook de "No cure No pay"- proef die vooral het Midden- en Kleinbedrijf wil stimuleren tot schonere productiemethoden, overtreft de verwachtingen niet. Van de 75 benaderde bedrijven doen er twee mee. Tijdgebrek speelt in deze sector een grote rol, zeker in een tijd van millennium- en europerikelen en een krappe arbeidsmarkt. Tot slot neemt de provincie Utrecht een zeer bescheiden achtste plaats in op de ranglijst van het ISO-gecertificeerde bedrijfsleven. Landelijk staan er inmiddels 456 bedrijven geregistreerd bij de Stichting Coördinatie Milieuzorgsystemen (SCM), omdat ze in het bezit zijn van het ISO 14001 certificaat. Slechts 22 hiervan zijn afkomstig uit de provincie Utrecht. Koplopers zijn Noord-Brabant en Zuid-Holland.


© Uitgeverij Noordhoek BV